FAQSpróbuj skorzystać w urządzeniu przenośnym z połączenia internetowego o wiekszej przepustowości. Możliwe jednak że taka sytuacja wystąpi tylko przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.
Nie. Aplikacja Robomow APP pozwala zeskanować kod kreskowy z numerem seryjnym robota koszącego, dzięki czemu nie ma potrzeby wprowadzania go ręcznie.
Ten komunikat oznacza, że numer seryjny kosiarki z którą chcesz się połączyć, został zarejestrowany przez inna osbę. Jeśli znasz tę osobę, możesz ją poprosić o usunięcie dotychczasowego konta w aplikacji Robomow APP ( App settings > Delete Account ). Istnieje również możliwość przeprowadzenia nowej rejestracji przy użyciu takich samych danych uwierzytelniających ( adres e-mail oraz hasło ) jak te użyte przy pierwszej rejestracji urządzenia. Jeżeli nie wiesz kto zarejestrował urządzenie to należy się skontaktować z telefoniczną linią pomocy Robomow ( tel: 58 781 43 63 ) w celu uzyskania dalszych wskazówek.
Spróbuj podczas rejestracji użyć innego adresu e-mail. Jeśli rejestracja ponownie się nie powiedzie, skontaktuj się z telefoniczną linią pomocy Robomow ( tel: 58 781 43 63 ) w celu uzyskania dalszych wskazówek.
Sprawdź czy Twoje urządzenie mobilne i robot koszący są zgodnie z wymaganiami aplikacji Robomow APP. Upewnij się że w urządzeniu mobilnym i robocie koszącym jest włączona funkcja komunikacji Bluetooth®. Sprawdź czy robot jest włączony i działa w trybie pracy oraz czy znajdujesz się w odległości pozwlającej na swobodne połaczenie urządzeń. Spróbuj wyłączyć aplikację Robomow i ponownie ją włączyć. Użyj aplikacji " LIGHTBLUE " (iOS) lub " NRF UART V2.0 (Android), aby znaleźć moduł Bluetooth® 4.0 używanego robota koszącego ( powinien być widoczny na liście jako " Moxxxx " gdzie xxxx to ostatnie cztery cyfry numeru seryjnego ). Spróbuj usunąć robota koszącego "Moxxxx" z listy sparowanych urządzeń Bluetooth® na swoim telefonie / tablecie, a następnie ponownie uruchom aplikację Robomow APP. Pamiętaj, że w przypadku bieżącej wersji systemu Android nie jest możliwe nawiązanie połączenia z urządzeniem gdy robot koszący pracuje ( kosi lub szuka stacji dokującej. Jeśli problem nie ustąpi skontaktuj się z biurem obsługi Robomow.
W prawym górnym narożniku głównego ekranu roboczego znajduje się symbol połączenia. Informuje o stanie bezprzewodowego połączenia Bluetooth® 4.0 z robotem koszącym.
Różne stany robota koszącego ( dokowanie, koszenie, bezczynność, łądowanie zimowe ), jak również stan jego akumulatora, są wyświetlane w prawym górnym narożniku głównego ekranu roboczego.
Godzina kolejnego wyjazdu robota koszącego jest wyświetlana na środku głównego ekranu roboczego, w momencie pełnego naładowania urządzenia.
Automatyczne działanie robota można wyłączyć i włączyć klikając symbol kalendarza na środku z prawej strony głównego ekranu roboczego.
W prawym górnym rogu ekranu głównego jest znak łączności. To pokazuje stan połączenia bezprzewodowego Bluetooth® 4.0 z robotem koszącym Robomow.
Dostęp do głównego menu jest możliwy w lewym górnym narożniku głównego ekranu roboczego.
Po każdorazowej zmianie ustawienia w aplikacji należy nacisnąć przycisk zapisu który jest dostępny w prawym górnym narożniku ekranu.
Jeśli za pomoca aplikacji Robomow APP chcesz się połączyć z kolejnym Robotem koszącym, najpierw musisz usunąć istniejące konto Robomow APP ( App settings > Delete Account ), a następnie założyć nowe konto.
Jeśli chcesz zarejestrować kolejnego użytkownika Twojego robota koszącego, możesz usunąć swoje konto ( App settings > Delete Account ) w celu zwolnienia numeru seryjnego swojego robota koszącego Robomow na potrzeby innej rejestracji albo poprosić użytkownika o zalogowanie się za pomocą Twoich danych logowania ( adres e-mail i hasło ).
Zasięg połączenia bezprzewodowego między aplikacją Robomow APP, a robotem koszącym Robomow to od 10 do 25 metrów w normalnych warunkach, zależnie od ukierunkowania robota koszącego ( bok, przód, tył ) UWAGA: gdy stoisz tyłem do robota koszącego, zasięg zmiejsza sie około dwukrotnie.
Bieżąca wersja aplikacji Robomow APP na systemy Android nie umożliwia łączenia z pracującym robotem koszącym. Połączenie można nawiązać tylko wtedy, gdy robot stoi w stacji dokującej lub znajduje się w trybie bezczynności np. Po wciśnięciu przycisku stop.
Bieżąca wersja aplikacji Robomow APP może rzadko stwarzać problemy z ponownym nawiązaniem połączenia. Większość tych problemów można rozwiązać, wyłączając aplikację i ponownie ją włączając.
Musisz odfiltrować wyniki wyszukiwania, zaznaczając pole: " Tylko Iphone ".
Aplikacja Robomow APP jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepie App Store i Sklepie Google. W celu wyszukania aplikacji w wyszukiwarkę wystarczy wpisać: " Robomow ".
Aplikacja Robomow APP jest zgodna z modelami wyprodukowanymi od 2014 roku wzwyż.

Kontakt

Multisalon stacjonarny i Serwis

ul. Świerczewska 5
71-066 Szczecin
tel. 601 782 237
tel. 605 460 553

Copyright © 2021 - Robotykoszace.com | All Rights Reserved