FAQPodczas pierwszego kotwienia drutu do podłoża należy umieścić szpilkę co kilka metrów oraz przy każdej zmianie kierunku przewodu. Następnie testujemy instalację i w razie potrzeby przestawiamy przewód oraz dobijamy pozostałe kołki, optymalna odległość pomiędzy szpilkami to 70-75 centymetrów. Należy zwrócić szczególną uwagę w miejscach, w których występuję zagłębienie i dobić dodatkową ilość szpilek tak aby przewód przylegał do podłoża w całej swojej długości.

Maksymalna długość przewodu podłączonego do jednej stacji bazowej to 800 metrów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na długość instalacji w dużych ogrodach, bądź takich w których znajduje się wiele rabat kwiatowych lub przeszkód wymagających zabezpieczenia przewodem obwodowym ponieważ może to spowodować zbyt duża długość instalacji.

Stacja bazowa robota koszącego Robomow musi być umieszczona w miejscu gdzie łączą się przewody wjazdowe i wyjazdowe. Inne rzeczy o których warto pamiętać wybierając miejsce stacji bazowej obejmują:

- Umieszczenie stacji bazowej musi być na płaskiej powierzchni.

- Stacja bazowa musi znajdować się w odległości minimum 3 metrów od każdego narożnika na przewodzie obwodowym.

- Umieścić w odległości nie większej niż 20 metrów dla serii RS oraz 15 metrów dla serii RC od gniazdka ściennego.

- Lokalizacja poza zasięgiem zraszaczy oraz w miarę możliwości zacienionym miejscu.

- Najważniejsze, wybór miejsca jak najmniej widocznego z ulicy.

Tak. Drut może być układany w poprzek stoku o nachyleniu nie przekraczającym 10%. W przypadku rozłożenia przewodu na stoku o większym nachyleniu istnieje realne ryzyko ześlizgnięcia się urządzenia, a w konsekwencji jego uszkodzenia.

Gdy powierzchnia trawnika jest równa poziomem ze ścieżką robot koszący bez problemu może przejechać na oddzielną strefę koszenia. Należy jednak pamiętać, że wysypany kamień czy kora drzewna nie jest odpowiednim materiałem do budowy przejazdu robota koszącego, ponieważ może dojść do zapadnięcia się robota lub zablokowania podzespołów zarówno napędowych jak i koszących, a w następstwie do ich uszkodzenia.

W przypadku kiedy na terenie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się basen, ciek wodny, przepaść lub droga publiczna, powinna zostać zastosowana bariera ochronna w postaci ułożenia przewodu granicznego w odległości 1,2 metra od zagrożenia. Jedyna możliwość kiedy nie trzeba zastosowywać bariery ochronnej to gdy na drodze dojazdowej do zagrożenia jest przeszkoda o sztywnej konstrukcji i wysokości minimum 15 centymetrów.

Przewód wyspy obwodowej powinien zostać ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a przewody wejściowe i wyjściowe wyspy obwodowej powinny być ułożone równolegle do siebie i być przymocowane oba pod jędną szpilką.

Modele RC oraz MC

Należy zachować minimum 1 m pomiędzy sąsiednimi wyspami. W przypadku gdy obiekty które mogą ulec uszkodzeniu są bliżej niż odległość minimalna należy stworzyć jedną duża wyspę.

Modele RS oraz MS

Należy zachować minimum 1,5 m pomiędzy przewodami sąsiednich wysp. Jeżeli obiekty chronione są bliżej należy postępować jak w przypadku serii RC/MC i stworzyć jedną większą wyspę.

Bardzo ważne aby pamiętać o maksymalnej wielkości wyspy obwodowej która niemoże przekraczać 30 metrów kwadratowych.

Nie ma ograniczonej ilości wysp obwodowych, należy jednak pamiętać aby nie przekroczyć 30 metrów kwadratowych powierzchni jednej wyspy obwodowej oraz instalacja nie może być dłuższa niż 800 metrów bieżących przewodu obwodowego.


Kontakt

Multisalon stacjonarny i Serwis

ul. Świerczewska 5
71-066 Szczecin
tel. 601 782 237
tel. 605 460 553