FAQKonstrukcja robota jest zaprojektowana tak, aby woda opadowa nie uszkodziła urządzenia, jednak nie zaleca się koszenia trawy podczas deszczu, ponieważ negatywnie wpływa to na zdrowie i wygląd estetyczny trawnika.

Tak. Kosiarka Robomow może być sterowana dedykowanym pilotem lub za pomocą aplikacji Robomow APP. W taki sposób możemy manualnie skosić odseparowany obszar trawnika.

Tak. Aktualnie maksymalna powierzchnia na jaką są przeznaczone produkty Robomow to 3500 metrów kwadratowych.

Robot koszący Robomow automatycznie wykrywa i odbija się od przeszkód które są sztywne i wyższe niż 15 centymetrów. Zaleca się wykonywanie okresowych kontroli powierzchni roboczej trawnika.

Kosiarki automatyczne Robomow mają wbudowaną funkcję „ TurboMow „ która powoduje że prędkość poruszania się robota jest maksymalnie niska, a prędkość obrotowa silników koszących jest w maksymalnej wartości. Dodatkowo ostrza zostały wykonane z wysokiej jakości stali oraz są bardzo ostre co zapewnia bardzo wysoką sprawność koszenia nawet w wysokiej trawie czy przy pierwszym koszeniu w sezonie.

Czasami zdaża się sytuacja kiedy przewód obwodowy zostanie przecięty lub jego izolacja zostanie uszkodzona. W takim przypadku trzeba odizolować po 1,5 centymetra z każdego przewodu i skręcić oba odizolowane końce. Następnie trzeba zaizolować przewód z zastosowaniem połączenia które będzie w pełni odporne na wilgoć panującą w ogrodzie oraz warunki atmosferyczne.

Żywotność akumulatora w kosiarkach automatycznych Robomow oscyluje w granicach 3-5 lat. Uwarunkowane to jest ilością ładowań.

Diody LED baterii przedstawiają się następująco:

Czerwona świeci ciągle - Naładuj baterię.

Zielona miga - Akumulator jest ładowany.

Zielona świeci ciągle - bateria jest w pełni naładowana.

Czerwony / żółty miga – Robot nieprawidłowo zadokował się w stacji bazowej i wystąpił błąd ładowania lub przełącznik bezpieczeństwa jest wyłączony a robot został wstawiony do stacji bazowej.

W modelach RC / MC należy przycisnąć przycisk STOP i przytrzymać przez 3 sekundy.

W modelach RS / MS wystarczy przycisnąć przycisk STOP po czym na ekranie pojawi się pytanie „ Zakończ proces instalacji ?” Następnie za pomocą strzałek należy wybrać odpowiednią opcję.

W modelach RC / MC należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać kombinację klawiszy STOP + SETTING + LEWĄ STRZAŁKĘ przez okres 4 sekund*.

W modelach RS / MS należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać kombinację klawiszy STOP + STRZAŁKA W DÓŁ przez okres 4 sekund*.

* Wszystkie dotychczasowe ustawienia robota koszącego zostaną bezpowrotnie utracone.

Kosiarka Robomow przy jednorazowym wyjeździe kosi około 200 metrów kwadratowych powierzchni. Jednak zasada działania jest taka żeby robot jeździł codziennie i kosił po 1 mm trawy, a pokos spadał na ziemię i ulegał rozkładowi uwalniając cenne wartości odżywcze.

W każdym przypadku kiedy została stworzona chociaż jedna wyspa obwodowa w ciągu instalacji robota koszącego. W przypadku kiedy robot wykryję wyspę i zamiast się odbić będzie się poruszał po okręgu wykona tylko kilka pełnych objazdów wyspy a następnie oprogramowanie robota koszącego wymusi odbicie się od przewodu granicznego okalającego wyspę.

Znaczy to, że na skrzynce zasilającej jest wciśnięty przycisk pauzy i funkcję robota są wstrzymane. W celu powrotu do normalnej pracy należy na skrzynce zasilającej przytrzymać przycisk zasilania do momentu zniknięcia czerwonej kropki w górnym prawym rogu.

Maksymalna liczba podstref będzie inna dla każdego modelu Robomow. Liczba obsługiwanych strefa przedstawia się następująco:

Model RC304 – 3 podstrefy

Model RC306 - 3 podstrefy

Model RC312 - 3 podstrefy

Model RS612 - 4 podstrefy

Model RS622 - 4 podstrefy

Model RS630 - 4 podstrefy

Model MC300 - 2 podstrefy

Model MC500 - 2 podstrefy

Model MC1000 - 2 podstrefy

Model MS1000 - 3 podstrefy

Model MC1800 - 3 podstrefy

Kosiarki automatyczne Robomow są znacznie cichsze od standardowych urządzeń spalinowych. Hałas generowany podczas koszenia nawet wysokiej trawy nie przekracza 70 dB. Jeżeli urządzenie pracuje bardzo głośno jest to najpewniej wina uszkodzenia lub nadmiernie wyeksploatowanego noża i należy się skontaktować z serwisem w celu naprawy urządzenia, bądź zamówienia części zamiennych.

Oznacza to, że robot koszący Robomow został ręcznie wyciągnięty ze stacji bazowej np. podczas ładowania lub czasu nieaktywnego.

Oznacza to, że robot został zablokowany podczas pracy i nie powrócił do stacji bazowej przez 4 godziny.

Tak. W celu dezaktywacji sygnałów dźwiękowych, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 6 sekund ( do momentu mignięcia wszystkich kontrolek ). W przypadku chęci ponownego aktywowania sygnałów dźwiękowych należy również przytrzymać przycisk zasilania, po około 6 sekundach zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy który poinformuje że sygnały dźwiękowe zostały aktywowane.

Oznacza to, że robot koszący Robomow znajduje się w trybie pauzy, a wszystkie funkcje zostają wstrzymane. W celu dezaktywacji trybu pauzy należy przytrzymać przycisk zasilania do momentu zniknięcia czerwonej diody.


Kontakt

Multisalon stacjonarny i Serwis

ul. Świerczewska 5
71-066 Szczecin
tel. 601 782 237
tel. 605 460 553